Хатлар һәм гражданнар мөрәҗәгатьләре белән эшләү

Хатлар өчен адрес:

420060, Казан ш., Ирек мөйданы, 1 нче йорт

Хаккый адрес:

420111, Казан ш., Тельман ур., 5 нче йорт, 6 нчы бүлмә

Тел.: 8 (843) 238-64-66

Электрон почта: kp-rt@mail.ru

Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International